ALGEMENE VOORWAARDEN

WEDSTRIJDREGLEMENT – FIRST VISIT

Artikel 1 – organisator

De organisator van bovengenoemde wedstrijd is één van de juridische entiteiten opgenomen in annex 1 bij dit reglement (hierna genoemd “de Organisator”). 

Op de wedstrijd is het volgende reglement van toepassing. 

Artikel 2 – beschrijving wedstrijd

Elke rechtsgeldig geregistreerde bezoeker aan de speelzaal van de Organisator, ontvangt voor zijn/haar eerste registratie (“first visit”) een gratis deelnameticket met een unieke code. 

De deelnemer moet zijn/haar code invullen op het wedstrijdplatform www.powerofwinning.be

Op het platform zal de deelnemer ook een kennisvraag en schiftingsvraag moeten beantwoorden. De deelnemer die het meest correcte antwoord geeft op de schiftingsvraag, wint een prijs. 

De winnaars worden bekendgemaakt op de 1ste en 15de van elke maand. 

Artikel 3 – looptijd 

De wedstrijd loopt vanaf 01/01/2024 (00u01) t.e.m. 31/12/2024 (23u59).

Artikel 4  – deelname

4.1. De wedstrijd staat open voor iedere rechtsgeldig geregistreerde bezoeker van de speelzaal van de Organisator vanaf 21 jaar met uitzondering van personen in artikel 4.3. 

4.2. Iedere persoon dient rechtsgeldig geregistreerd te zijn in de betreffende speelzaal om deel te mogen nemen aan de wedstrijd. Registraties met valse, onjuiste, onbekende, onvolledige of incompatibele informatie worden niet in aanmerking genomen.

4.3. Deelname is uitgesloten: 

(a) personen geregistreerd op de EPIS-lijst waarvoor er een toegangsverbod geldt; 

(b) voor het personeel van de Organisator en de met haar verbonden vennootschappen, alsook de respectievelijke familieleden van deze personeelsleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn;

(c) voor éénieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze wedstrijd.

Artikel 5 – aanvaarding van de algemene voorwaarden

5.1. Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de Organisator. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de Organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

5.2. De Organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

5.3. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement zonder voorbehoud, evenals alle beslissingen die de organisator zou kunnen nemen, om het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren.

Artikel 6 – prijzen

6.1. Deze prijzen liggen op voorhand van de wedstrijd vast en de winnaar moet zijn prijs ophalen bij de speelzaal van de Organisator.  

Voor volledig overzicht van de fysieke prijzen, zie annex 2. 

6.2. De deelnameformulieren zijn geldig vanaf 1 januari 2024 tot en met het einde van de wedstrijd, en enkel geldig op www.powerofwinning.be.

6.3. Elk deelnameformulier bevat een unieke code die slechts 1 keer verzilverd kan worden. 

6.4. De prijs is ondeelbaar en moet als dusdanig worden aanvaard.

6.5. De prijs kan in geen geval worden omgewisseld voor andere producten of cash geld. De prijs is persoonlijk en kan niet worden overgedragen. In ontvangstname van de gewonnen prijs kan enkel via een geldig identificatiemiddel. Er kunnen geen volmachten aan derden verleend worden indien de deelnemer niet aanwezig kan zijn. Bij discussie kan de verantwoordelijke de eindbeslissing nemen.

6.6. De winnaars worden gecontacteerd via e-mail. Indien de winnaar na twee weken zijn/haar prijs niet heeft opgehaald, heeft de Organisator het recht om de prijs niet toe te kennen.

Artikel 7 – schade aan derden

7.1. De Organisator (en de met haar verbonden ondernemingen), noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de wedstrijd een beroep wordt gedaan, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van en deelname aan deze wedstrijd.

7.2. De Organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren onder meer, doch niet uitsluitend in geval van onvoorziene omstandigheden. Indien er een dergelijke wijziging doorgevoerd wordt, kunnen deelnemers of andere personen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 8 - privacy   

8.1. In het kader van de Wedstrijd zullen onder meer de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

-         Voornaam

-         Achternaam

-         E-mailadres

-         Waar je jouw laatste bezoek hebt gebracht 

 

Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt door de Organisator en de met haar verbonden ondernemingen en/of door derden die door de Organisator in het kader van de Wedstrijd worden ingeschakeld, voor de volgende doeleinden:

-         De deelname aan de Wedstrijd te beheren;

-         De winnaars te contacteren en hen hun prijs te bezorgen;

-         De deelnemers informeren over de producten en diensten van de Organisator en de met haar verbonden ondernemingen;

-         De deelnemers informeren over toekomstige wedstrijden en andere promotionele acties.

Je kan steeds je rechten uitoefenen zoals beschreven in de privacy notice van de Organisator www.powerofwinning.be/nl/privacy-statement

 

Voor meer informatie, zie de privacy notice van de Organisator www.powerofwinning.be/nl/privacy-statement.

 

Artikel 9 – aanvulling op algemene voorwaarden

9.1. De algemene voorwaarden van deze actie zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van de Organisator  en doen geen afbreuk aan deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.napoleongames.be

 

 

Annex 1: Juridische entiteiten 

Naam  Straat Gemeente BTW-nr Vergunning 
      
Aloha NV Bergensesteenweg 388 E 1600 Sint-Pieters-Leeuw 0459.200.077 B18281 
 Gentsesteenweg 505 1080 Sint-Jans-Molenbeek   
      
Bepraq Invest BV Rue de la Festingue 36 7730 Estaimpuis (Néchin) 0474.509.944 B19993 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
      
Breydel Games BV Donklaan 192  9290 Berlare 0862.109.175 B20637 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
      
Capitole NV Breydelstraat 14 2018 Antwerpen 0455.158.048 B3827 
 Zeelaan 168 8660 De Panne 0455.158.048 B3802 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
      
Cocky's Games BV Brakelsesteenweg 95 - 97 9400 Ninove 0860.631.510 B16378 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
      
De Ceuster Continental NV Dijk 2  8660 Adinkerke 0439.919.150 B18823 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
      
Future Games NV Luikersteenweg 230/1 3800 Sint-Truiden 0446.656.987 B50448 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
      
Games-Lichtervelde BV Roeselarebaan 66 8810 Lichtervelde 0862.689.195 B18393 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
      
Games-Nazareth BV Huisepontweg 1 9810 Nazareth 0866.042.823 B19471 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
      
Irjam BV Vitsdam 11 2880 Bornem 0468.317.483 B4586 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
      
Javas NV Europaweg 323  9620 Zottegem 0475.967.518 B16401 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
      
Lagaut BV Leopoldlaan 75 - 77 8430 Middelkerke 0432.495.383 B3790 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
      
Lucky Seven NV Tervuursesteenweg 620  1982 Elewijt (Zemst) 0453.116.197 B18582 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
      
Luna Invest BV Brusselbaan 13 1790 Affligem 0472.398.413 B4095 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
      
Napoleon Games NV Weg naar As 95 3600 Genk 0424.851.684 B3863 
 Gentsesteenweg 505 1080 Sint-Jans-Molenbeek    
      
New Laforge NV Staatsbaan 15 3460 Bekkevoort 0477.466.464 B16350 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
Olympian Games NV Staatsbaan 15A 3460 Bekkevoort 0430.460.759 B3931 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
      
Ostend Games NV Brugsesteenweg 60 8531 Hulste 0866.949.277 B20045 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
      
Snook BV Gentsesteenweg 505-507 1080 Brussel 0433.688.483 B3897 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
      
Gerardo NV Parklaan 62 9300 Aalst 0446.846.831 FB140760 
 Korte Keppestraat 23/6 9320 Erembodegem   
      
 e Juridische entiteit    
 z Maatschappelijke zetel    
      

 

 

Annex 2: Prijzen 

Een Iphone 14 pro (twv 799 euro) of een voucher van 800 euro om te winkelen in één van volgende shopping center: Wijnegem, Waasland of Maasmechelen Village. Winnaar dient één van bovenstaande opties te kiezen.