Privacy Statement

PRIVACY POLICY

VERSIE JULI 2019

TOEPASSINGSGEBIED

De speelzalen van de Napoleon Games Groep (hierna “de speelzalen”) worden uitgebaat door verschillende juridische entiteiten die deel uitmaken van de Napoleon Games Groep:

Juridische entiteit Vestiging Vestigingsadres Ondernemingsnummer
De Ceuster Continental NV Napoleon Adinkerke Dijk 2, 8660 Adinkerke 0439.919.150
Luna Invest BVBA Napoleon Affligem Brusselbaan 13, 1790 Affligem 0472.398.413
Capitole NV Napoleon Antwerpen Breydelstraat 14, 2000 Antwerpen 0455.158.048
Napoleon De Panne Zeelaan Zeelaan 168, 8660 De Panne
New Laforge NV Napoleon Bekkevoort Staatsbaan 15, 3460 Bekkevoort 0477.466.464
Breydel Games BVBA Napoleon Berlare Donklaan 192, 9290 Berlare 0862.109.175
Irjam BVBA Napoleon Bornem Vitsdam 11, 2880 Bornem 0468.317.483
Snook BVBA Napoleon Brussel Gentsesteenweg 505-507, 1080 Brussel 0433.688.483
Europa Technics & Cie NV Napoleon De Panne Nieuwpoortlaan Nieuwpoortlaan 12, 8660 De Panne 0417.981.314
Napoleon Games NV Napoleon Genk Weg naar As 95, 3600 Genk 0424.851.684
Aloha NV Napoleon Halle Bergensesteenweg 475, 1500 Halle 0459.200.077
Napoleon Sint-Pieters Leeuw Bergensesteenweg 388 E, 1600 Sint-Pieters Leeuw
Ostend Games NV Napoleon Harelbeke Brugsesteenweg 60, 8531 Hulste 0866.949.277
Olympian Games NV Napoleon Huy Quai Dautrebande 8, 4500 Huy 0430.460.759
Napoleon Luik Rue Paradis 130, 4000 Luik
Napoleon Bekkevoort Staatsbaan 15A, 3460 Bekkevoort
Lunatim NV Napoleon Knokke Lippenslaan 67, 8300 Knokke-Heist 0440.502.239
Games-Lichtervelde BVBA Napoleon Lichtervelde Roeselarebaan 66, 8810 Lichtervelde 0862.689.195
Lagaut BVBA Napoleon Middelkerke Leopoldlaan 75-77, 8430 Middelkerke 0432.495.383
Games-Nazareth BVBA Napoleon Nazareth Huisepontweg 1, 9810 Nazareth 0866.042.823
Cocky’s Games BVBA Napoleon Ninove Brakelsesteenweg 95-97, 9400 Ninove 0860.631.510
Bepraq Invest BVBA Napoleon Néchin Rue de la Festingue 36, 7730 Estaimpuis 0474.509.944
Future Games NV Napoleon Sint-Truiden Luikersteenweg 230/1, 8810 Lichtervelde 0446.656.987
Lucky Seven NV Napoleon Zemst Tervuursesteenweg 620, 1982 Elewijt 0453.116.197
Javas NV Napoleon Zottegem Europaweg 323, 9620 Zottegem 0475.967.518

De sportsbetting van de Napoleon Games Groep (hierna “sportsbetting” genoemd) worden uitgebaat door verschillende juridische entiteiten die deel uitmaken van de Napoleon Games Groep:

Gerardo NV Napoleon Sportsbetting Aalst Parklaan 62, 9300 Aalst 0446.846.831
Cocky’s Games BVBA Napoleon Sportsbetting Ninove Brakelsesteenweg 95-97, 9400 Ninove 0860.631.510

WAAROM HET BELANGRIJK IS OM DEZE INFORMATIE TE LEZEN

We raden aan om deze informatie aandachtig te lezen. Dit Privacy beleid beschrijft de doelen voor dewelke de speelzalen je persoonsgegevens gebruiken en bevat informatie over jouw rechten inzake gegevensbescherming en hoe je die kan uitoefenen.

De speelzalen kunnen aanpassingen doorvoeren aan dit Privacy beleid. De meest recente versie is steeds beschikbaar op https://www.speelhallen.be/nl/privacy-policy/. Indien aanpassingen werden aangebracht, zullen de speelzalen hiervan een overzicht opstellen, dewelke ook kan worden ingekeken aan de recepties van de speelzalen.

De speelzalen verwerken je persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere aanvullende wetten en regelgevingen. Je kan meer informatie vinden over de Belgische regelgeving inzake gegevensbescherming op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger Privacy Commissie): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

De speelzalen ageren als een verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat de speelzalen, alleen of samen met andere verwerkingsverantwoordelijken (bijvoorbeeld de andere juridische entiteiten die deel uitmaken van de Napoleon Games Group), bepalen voor welke doeleinden en op welke manier je persoonsgegevens zullen worden verwerkt.

JE RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

JE KAN JE PERSOONSGEGEVENS INKIJKEN

Indien je wilt nagaan welke persoonsgegevens een speelzaal van je bezit, laat het ons dan weten. Een deel van deze gegevens kan je zelf inkijken aan de receptie van die speelzaal. Stuur ons een aanvraag, indien je een meer gedetailleerd overzicht wenst of indien je een samenvattend overzicht wenst van de gegevens die elke speelzaal van je bezit.

JE KAN JE PERSOONSGEGEVENS CORRIGEREN

Het is mogelijk dat je persoonsgegevens niet (langer) correct zijn. Je kunt bepaalde gegevens meteen laten wijzigen aan de receptie in de speelzaal. Stuur ons een aanvraag, wanneer je van mening bent dat andere persoonsgegevens dienen te worden gecorrigeerd of aangevuld.

JE KAN ONS VRAGEN OM JE PERSOONSGEGEVENS TE VERWIJDEREN

Je kan ons vragen om de persoonsgegevens die we over jou verzameld hebben, te verwijderen. Echter, sommige gegevens dienen we bij te houden omwille van wettelijke en/of contractuele verplichtingen.

JE KAN BEZWAAR AANTEKENEN TEGEN HET VERWERKEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS VOOR BEPAALDE DOELEINDEN

Wanneer je niet akkoord gaat met de manier waarop de speelzalen hun gerechtvaardigd belang inroepen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, dan kan je hiertegen bezwaar aantekenen. Bezwaren zullen gerespecteerd worden, tenzij er dwingende redenen bestaan om dit niet te doen (bijvoorbeeld wanneer de speelzalen persoonsgegevens gebruiken voor het bestrijden van fraude).

JE KAN VRAGEN OM JE PERSOONSGEGEVENS TE LATEN OVERDRAGEN NAAR EEN ANDERE ONDERNEMING

Je hebt het recht om persoonsgegevens die je zelf aan de speelzalen hebt bezorgd, te laten overdragen naar jezelf of een andere onderneming. De gegevensbeschermingsreguleringen voorzien echter in een aantal beperkingen inzake het uitoefenen van dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle persoonsgegevens.

HOE KAN JE JOUW RECHTEN UITOEFENEN

Indien je je rechten wenst uit te oefenen, vragen we jou om een aanvraagformulier in te vullen, dewelke je kunt terugvinden aan de receptie van de speelzaal.

Je kan ook steeds een aanvraag per mail sturen naar privacy[at]napoleongames.be. Deze aanvraag dient ten minste de elementen te bevatten zoals bepaald in onderstaande tabel. Deze elementen kunnen verschillen naargelang het recht dat je wenst uit te oefenen.

We zullen je identiteit bevragen om ervoor te zorgen dat je rechten enkel kunnen worden uitgeoefend door jou. We zullen je daarom vragen om ons een geldig identiteitsbewijs voor te leggen.

Indien je een vraag hebt over ons Privacy beleid of een klacht wil neerleggen inzake het uitoefenen van je rechten, dan vragen we je om een email te sturen naar onze Functionaris voor gegevensbescherming (DPO[at]napoleongames.be) of een brief te richten ter attentie van DPO, Korte Keppestraat 23/6, 9320 Erembodegem.

Indien je meer informatie wenst te ontvangen of indien je niet akkoord gaat met onze standpunten, dan kan je je richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Daar kan je ook klachten indienen.

In sommige gevallen kan je ook je rechten rechtstreeks tegenover derde partijen uitoefenen. Dit is bijvoorbeeld het geval met betrekking tot de persoonsgegevens die worden bijgehouden in de databanken van de Belgische Kansspelcommissie (www.gamingcommission.be), zoals bijvoorbeeld de EPIS lijst.

Recht dat ik wil uitoefenen Hoe Indien via mail: wat dient de aanvraag te bevatten?
Ik wil mijn persoonsgegevens INKIJKEN
 • Receptie (rechtstreekse inzage of invullen aanvraagformulier)
 • Verstuur een aanvraag naar  privacy[at]napoleongames.be
Titel van de aanvraag: INKIJKEN

Inhoud: kopie ID kaart, voor- en achterkant en bewijs van woonst (bv. Kopie factuur telefoon)

Ik wil mijn persoonsgegevens CORRIGEREN
 • Receptie (rechtstreekse inzage of invullen aanvraagformulier)
 • Verstuur een aanvraag naar  privacy[at]napoleongames.be
Titel van de aanvraag: CORRIGEREN

Inhoud: kopie ID kaart, voor- en achterkant en bewijs van woonst (bv. Kopie factuur telefoon)

Ik wil mijn persoonsgegevens VERWIJDEREN
 • Invullen aanvraagformulier aan de receptie
 • Verstuur een aanvraag naar  privacy[at]napoleongames.be
Titel van de aanvraag: VERWIJDEREN

Inhoud: kopie ID kaart, voor- en achterkant en bewijs van woonst (bv. Kopie factuur telefoon)

Ik wil BEZWAAR aantekenen tegen het gebruik van mijn persoonsgegevens
 • Invullen aanvraagformulier aan de receptie
 • Verstuur een aanvraag naar  privacy[at]napoleongames.be
Titel van de aanvraag:: BEZWAAR

Inhoud:

 • kopie ID kaart, voor- en achterkant en bewijs van woonst (bv. Kopie factuur telefoon)
 • Activiteit waarvoor je wilt dat je persoonsgegevens niet (langer) gebruikt worden
Ik wil mijn persoonsgegevens OVERDRAGEN
 • Invullen aanvraagformulier aan de receptie
 • Verstuur een aanvraag naar  privacy[at]napoleongames.be
Titel van de aanvraag: OVERDRAGEN

Inhoud:

 • Kopie ID kaart, voor- en achterkant en bewijs van woonst (bv. Kopie factuur telefoon)
 • Details van de derde partij naar waar je je persoonsgegevens wil laten overdragen

WAAROM WE JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

De AVG laat de speelzalen toe om je persoonsgegevens voor een aantal redenen te verwerken. Deze worden onderverdeeld in categorieën:

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

De speelzalen zijn gehouden om zich te conformeren met enkele wetten en regelgevingen dewelke de verwerking van je persoonsgegevens opleggen. Onderstaande kan je de belangrijkste terugvinden:

 • Kansspel wetgeving

De speelzalen zijn gehouden om de persoonlijke identificatie gegevens van al haar spelers te verzamelen en bij te houden. De speelzalen zijn tevens verplicht deze over te dragen naar de Belgische Kansspelcommissie (www.gamingcommission.be). De speelzalen worden daarnaast ook gehouden om videobewaking uit te voeren. De beelden hiervan dienen bewaard te worden voor 28 dagen.

 • Anti-witwas wetgeving

Operatoren van kansspelen dienen alle middelen in te zetten om het witwassen van geld en financieren van terrorisme te voorkomen. In dat kader zullen de speelzalen je persoonlijke identificatie gegevens verifiëren en bewaren. De speelzalen zijn gehouden om elke verdachte transactie te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (www.cfi.be).

CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

Om klant te worden bij een speelzaal dien je een spelersaccount te creëren aan de receptie van de speelzaal. Dit betekent dat je een contractuele relatie aangaat met de speelzaal. Teneinde de speelzaal toe laten haar contractuele verplichtingen uit te voeren, is het mogelijk dat je persoonlijke identificatie gegevens en transactionele gegevens gebruikt worden. Dit om onder andere te kunnen beantwoorden aan eventuele vragen (via onze klantendienst) of klachten die je ons zou stellen. Dit betekent dat je persoonsgegevens worden gedeeld met de interne departementen en de externe derde partijen die deze vragen en klachten mee helpen afhandelen.

GERECHTVAARDIGD BELANG

De speelzalen dragen als commerciële ondernemingen volgende visie uit: “een plaats innemen in de gereguleerde goksector en haar merkwaarde verhogen door onze spelers voorop te plaatsen binnen haar producten, diensten en de bedrijfscultuur”. Om dit te kunnen verwezenlijken, hebben de speelzalen een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te gebruiken. De impact op je privacy blijft daarbij ten allen tijde in proportie met de belangen van de onderneming. Onderstaande kan je een overzicht terugvinden van de categorieën van activiteiten waarvoor de speelzalen je persoonsgegevens voor hun gerechtvaardigd belang gebruiken. Je kan je recht op bezwaar aantekenen, indien je niet akkoord gaat met het gebruik van je persoonsgegevens voor (een van) deze activiteiten.

VERBETERING DIENSTVERLENING

Oproepen naar de klantendienst en vragen gesteld via de recepties van de speelzalen worden opgenomen of bijgehouden en gebruikt om de dienstverlening van de speelzalen te verbeteren.

De speelzalen voeren geregeld enquêtes uit voor het bevragen van ervaringen met betrekking tot hun diensten. Deelname hieraan is niet verplicht. Indien je deelneemt, dan worden de verzamelde gegevens bewaard en gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

Analyses (inclusief statistieken) kunnen uitgevoerd worden om de dienstverlening te optimaliseren.

BESTRIJDEN VAN FRAUDE EN INTERNE INBREUKEN

Persoonlijke identificatie gegevens en transactionele gegevens kunnen gebruikt worden voor het voorkomen, detecteren en onderzoeken van fraude. Het is in het belang van zowel de speelzalen en hun klanten dat werkingsmiddelen beschermd worden tegen misbruik. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde partijen die de speelzalen helpen bij het bestrijden van fraude.

DIRECT MARKETING1

Als onderdeel van het optimaliseren van je gebruikerservaring, zullen de speelzalen je voorzien van interessante informatie over haar producten en diensten via algemene en gepersonaliseerde nieuwsbrieven.

De speelzalen zullen je ook voorzien van algemene en gepersonaliseerde aanbiedingen (bijvoorbeeld bonussen).

Teneinde dit te kunnen doen, zullen de speelzalen je persoonlijke identificatie gegevens en eventuele  transactionele gegevens gebruiken.

Je zult deze nieuwsbrieven en aanbiedingen via email en per post ontvangen.

Je kunt gemakkelijk afmelden (of opnieuw aanmelden) op het ontvangen van alle vormen van direct marketing door dit te vragen aan de receptie van de speelzaal.

([1] Dit is een verwerkingsactiviteit die uitgeoefend wordt als gerechtvaardigd belang van de speelzalen, maar voor dewelke de “opt-out” mogelijkheid gemakkelijk en ten alle tijde door de klant zelf kan worden uitgeoefend).